Noutati

Conferința ARCPA

Conferința ARCPA

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale.

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

Caravana Medicală - 30.09.2018 localitatea Crișcior, județul Hunedoara.

Informatii financiare

ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

 • Contact: 0269/211209 interior 167, 168
 • Email: financiar@spitalmilitarsb.ro

Serviciul financiar-contabil asigură, potrivit legii, îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile.

Structura desfăşoară activităţi specifice în următoarele domenii:

 • elaborarea, aprobarea şi actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • monitorizarea execuţiei bugetare;
 • analiza financiar-contabilă a datelor şi informaţiilor cuprinse în documentele de execuţie bugetară;
 • organizarea şi conducerea contabilităţii, potrivit legii;
 • inventarierea, evaluarea şi reevaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • întocmirea situaţiei financiare;
 • analizarea situaţiilor financiar-contabile;
 • plata contribuţiilor şi cotizaţiilor, potrivit legii;
 • stabilirea şi plata drepturilor de natură salarială;
 • urmărirea şi realizarea creanţelor precum şi efectuarea decontărilor interne cu personalul propriu;
 • organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operaţiuni şi a documentelor supuse aprobării ordonatorului terţiar de credite;
 • organizarea modului de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare;
 • organizarea şi exercitarea controlului intern în domeniul financiar-contabil.

Contracte de furnizare de servicii medicale încheiate de Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu cu C.A.SA.O.P.S.N.A.J. sunt:

 • Contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti;
 • Contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţi clinice;
 • Act adiţional pentru serviciile medicale paraclinice – ECOGRAFII efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice, la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice;
 • Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice;
 • Contractul de furnizare de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară;
 • Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară;
 • Contract pentru acoperirea creşterilor salariale alocate prin TRANSFERURI din bugetul FUNASS, conform Legii 153/2017 şi OUG 114/2017.