Noutati

Conferința ARCPA

Conferința ARCPA

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale.

Consilii si comisii

În conformitate cu “Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 174 din 02.10.2018 - privind numirea membrilor şi membrilor supleanţi în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale“, în cadrul Spitalului Militar de Urgență “Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, a fost constituit CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, în care au fost desemnaţi:

I. Membrii:

Direcţia Medicală: - Col. dr. HERTZOG Radu-Gabriel

Direcţia Generală Management Resurse Umane:- Cdor. POPESCU Valentin-Ştefan

Direcţia Generală Financiar-Contabilă: - Lt. col. CĂTĂUȚĂ Daniel-Nicolae

Stat Major al Apărării: Lt. col. dr. ZUGRAVU Cristian-Dacian

Colegiul Medicilor Sibiu: Dr. med. SORA Daniel

O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu: PIRNOIU Dan

II. Membrii supleanți:

Direcţia Medicală: - Lt. col. dr. BOGHIȚOIU Cezar-Iulian

Direcţia Generală Management Resurse Umane:- Lt. col. VOICA Artur-Cristian

Direcţia Generală Financiar-Contabilă: - Lt. col. STANCIU Ascanio-Dacius

Stat Major al Apărării: Lt. col. dr. DONIGA Mihnea-Paraschiv

Colegiul Medicilor Sibiu: Dr. BRATU Dan-Georgian

O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu: MERLEA Doina

În conformitate cu “Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502 din 19.12.2016 - pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice”, la nivelul Spitalului Militar de Urgență “Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, a fost constituit CONSILIUL DE ETICĂ:

 Proces verbal - alegerea membrilor Consiliului de etică

 Proces verbal nr.1 al Consiliului de etică

Preşedinte: Col.dr. (rz.) MAGDU Horea

Consilier juridic: P.c.c. NEDELCU Adrian

Membri titulari şi supleanţi din partea personalului medical

Membri titulari:

Lt.col.dr. med. POPENŢIU Ioan-Adrian

Mr.dr. IFRIM Sorin

P.c.c. dr. med. IONUŞ Anuţa

Membri supleanţi

Lt. col. dr. med. AVRAM Mihail-Gabriel

Lt. col. dr. NEACŞU Radu-Ioan

Cpt. dr. ALECU Alexandru

P.c.c. dr. SAS Alina-Daniela

Membri titulari şi supleanţi din partea personalului mediu sanitar:

Membri titulari:

As.med. NEAMŢIU Adela

As.med. ACHIM Ioan

Membri supleanţi:

As.med. GLIGOR Laura

As.med. RADU Ana-EIena

Secretar:

As.med. MUNTEANU Monica

 

COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICO-MILITARĂ

Preşedinte: Col. dr. med. Moga Doru -Florian-Cornel – medic primar, Comandantul Spitalului Militar de Urgență Sibiu

înlocuitor : Col. dr. Chelcea Daniel - medic primar secţia O.R.L. - Locţiitor al comandantului/Director Medical

Membri:

Titular: Cpt.dr. Bondoroi-Mincu Viorica - medic specialist, șef cabinet Medicină Internă din Ambulatoriu integrat;

Înlocuitor:- Cpt. dr. Alecu Alexandru - medic specialist, șef cabinet Cardiologie din Ambulatoriu integrat;

Titular: Lt.col. dr. med. Popenţiu Ioan-Adrian - medic primar, şef secţie Chirurgie Generală, şef serviciu Medicină Operaţională

înlocuitor: Col.dr. (rz.) Magdu Horea - medic primar, secţia Chirurgie Generală

Titular: Lt.col. dr. med. Avram Mihail-Gabriel - medic primar, şef Ambulatoriu integrat

înlocuitor: P.c.c. dr. Sas Alina-Daniela - medic primar, compartiment Psihiatrie

Titular: Lt.col.dr. Neacşu Radu-Ioan - medic primar, şef compartiment chirurgie O.M.F.

înlocuitor: P.c.c. dr. Pinciu Marius - medic specialist, medic specialist secţia O.R.L.

Secretar: P.c.c. Strelţov Mariana - asistent medical Comisia de Expertiză Medico-Militară

înlocuitor: P.c.c. Canciu Monica - asistent medical principal, Serviciul de evaluare şi statistică medicală

Consilier juridic: P.c.c Nedelcu Adrian - consilier juridic cu rol consultativ

înlocuitor: Lt.col. Popa Ovidiu - jurist U.M. 02444 Sibiu

Psiholog: P.c.c. Soare-Hull Cătălina - psiholog U.M. 02460 cu rol consultativ

înlocuitor: Mr. Caravețeanu Marius - psiholog U.M. 02598 Sibiu