Noutati

Conferința ARCPA

Conferința ARCPA

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale.

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

Caravana Medicală - 30.09.2018 localitatea Crișcior, județul Hunedoara.

Conditii internare-externare

mail: internari@spitalmilitarsb.ro

În Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Alexandru Augustin” Sibiu se pot interna pacienţi aparţinând tuturor caselor de asigurări de sănătate în următoarele condiții (situații):

 • - prin Compartimentul Primire Urgențe - pentru urgențele medicale
 • - cu bilet de trimitere pentru internare de la medicul de familie, cu aprobare medic curant
 • - cu bilet de trimitere de la medicul specialist din Ambulatoriu
 • - cu actele specifice pentru comisia de expertiză medico-militară

 

INTERNARE:

 • actele necesare la internarea în spital sunt:

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist

2. Buletinul sau cartea de identitate

3. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate

4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:

 • Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni anterioare internării.
 • Pensionari: Cuponul de pensie (nu mai vechi de 3 luni)
 • Şomeri: Adeverinţă / xerocopie după carnetul de şomaj
 • Coasiguraţi: Adeverinţă de coasigurat (copie xerox)
 • Copii sub 18 ani: Certificat de naştere (copie xerox)
 • Elevi / Studenţi: Adeverinţă de la liceu/facultate (copie xerox)
 • Persoane cu handicap: certificat de încadrare în grad de handicap/cupon
 • Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:
  • Adeverinţă de la unitate fiscală / primărie că nu are venit
  • Chitanţa privind plata asigurării medicale

EXTERNARE:

Se face prin biroul internări / externări zilnic începând cu ora 11:00 sau la cererea pacientului sau a aparţinătorilor legali, în timpul programului de lucru 07:00 - 15:00

La externare, pacientul va avea asupra lui cardul de sănătate şi va primi următoarele documente:

1. Bilet de ieşire/scrisoare medicală

2. Reţetă medicală (daca este cazul)

3. Certificatul de concediu medical (daca este cazul)

4.  Decontul de cheltuieli (spre informare)

La externare pacientul va plăti taxa de coplată (conform Contractului-cadru), în cuantum de 5 lei, făcând excepţie pensionarii cu pensie mai mică de 1100 lei, femeile însărcinate şi lăuze care au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, urgenţele, elevi/studenţi.