Noutati

Conferința ARCPA

Conferința ARCPA

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale.

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

Caravana Medicală - 30.09.2018 localitatea Crișcior, județul Hunedoara.

Managementul calitatii serviciilor medicale

MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Contact: 0269/211209 interior 178 anmcs@spitalmilitarsb.ro

MOTTO: ” Eficienţa înseamnă să faci mai bine ceea ce se face deja”

                                                                                              Peter Ferdinand Drucker

Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu îşi asumă misiunea de a acorda servicii medicale de bună calitate şi de a contribui la satisfacerea nevoii de sănătate a populaţiei. Viziunea spitalului este de a asigura servicii medicale complexe şi compatibile cu alte sisteme de sănătate din Uniunea Europeană.

Biroul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale (B.M.C.S.M.) prin activitatea sa, sprijină spitalul în  îndeplinirea misiunii şi viziunii, conform principiilor care stau la baza standardelor şi referinţelor privind Managementul Strategic şi Organizaţional, Managementul Clinic, Eticii Medicale şi Drepturilor Pacientului.

Atât pentru practica medicală, cât şi pentru managementul sanitar se urmăreşte respectarea celor nouă dimensiuni ale calităţii, ce formează baza furnizării serviciilor medicale:

  • competenta profesională - cunoştinţele/abilităţile/performanţa echipei medicale, ale managerilor şi ale echipei de suport;
  • accesibilitatea - furnizarea serviciilor de sănătate nu este restricţionată de bariere geografice, sociale, culturale, organizaţionale sau economice;
  • eficacitatea - procedurile şi tratamentul aplicat conduc la obţinerea rezultatelor dorite;
  • eficienţa - acordarea îngrijirilor necesare, corespunzătoare, la costuri competitive;
  • relaţiile interpersonale - interacţiunea dintre  personalul medical şi pacienţi şi interacţiunea între membri corpului medical;
  • continuitatea - pacientul beneficiază de servicii de sănătate necesare, într-o ordine bine determinată, fără întrerupere, sau repetarea procedurilor de diagnostic şi tratament;
  • siguranţa - risc minim pentru pacient de apariţia unor complicaţii, efecte adverse ale tratamentului sau alte pericole legate de furnizarea serviciilor de sănătate;
  • infrastructura - presupune curăţenie, confort, intimitate şi alte aspecte importante pentru pacienţi;
  • alegerea - pacientul are posibilitatea să decidă în urma unei informării adecvate tipul de investigaţii şi tratament.

Biroul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale colaborează cu toate structurile unităţii spitaliceşti în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii serviciilor medicale centrat pe pacient, pentru obţinerea satisfacţiei atât a pacienţilor cât şi a personalului spitalului militar.

 

Structură de personal:

DR. MED. ȘTEFĂNESCU ANIȘOARA - MEDIC PRIMAR MEDICINA MUNCII, MEDIC SPECIALIST REABILITARE MEDICALĂ, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE - Șef Birou

P.c.c. Jurist PÎRVUȚ EVA - Referent de specialitate

P.c.c. As. pr. PÎNZARIU GABRIELA - Asistent medical principal licențiat