Noutati

Conferința ARCPA

Conferința ARCPA

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale.

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

Caravana Medicală - 30.09.2018 localitatea Crișcior, județul Hunedoara.

Sanatate si securitate in munca

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă - se desfăşoară cu respectarea prevederilor legilor în domeniu şi a instrucţiunilor în vigoare în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 219/2007 „S.S.M. – 1/2007 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României”.

Unitatea este autorizată pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă prin Certificatul constatator nr.16 din 08.10.2008, emis de către Direcţia Medicală a Ministerului Apărării Naţionale.

Activitatea pe linia protecţiei mediului - se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.14 din 19.02.2008 pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României” precum şi alte reglementări legale în vigoare pe linie de protecţia mediului.

Unitatea deţine Autorizaţia de mediu cu nr. SB 300 din 06.11.2013, emisă de către Agenţia de Protecţia Mediului Sibiu, cu valabilitate 10 ani.

autorizatie de mediu

Raportările lunare şi gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale sunt efectuate în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. Spitalul nostru încheie anual contracte de colectare a deşeurilor medicale cu agenţi economici autorizaţi.