Noutati

Conferința ARCPA

Conferința ARCPA

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale.

Primire urgente

COMPARTIMENT PRIMIRE URGENŢE

Contact: 0269 / 211209 interior 155   cpu@spitalmilitarsb.ro

CPU acordă asistenţă medicală de urgenţă tuturor pacienţilor care solicită acest serviciu, conform Legii nr. 95/2006 şi respectiv OMS nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor astfel:

 • cadrelor active şi personalului civil contractual ale:- Ministerului Apărării Naţionale- Ministerului Administraţiei şi Internelor

  - Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

  - Serviciului de Protecţie şi Pază,

  - Ministerului Justiţiei

  - Serviciului Român de Informaţii.

 • cadrelor militare în rezervă şi în retragere
 • membrilor de familie a categoriilor mai sus amintite
 • veteranilor de război şi urmaşii acestora
 • demnitarilor, conform Hotărârii CSAT nr. 166/2006 şi, respectiv, nr.5/2009oricărui pacient asigurat/neasigurat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, civil şi militar (Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110/2009) etc.

Profil de activitate al secţiei, particularităţi:

CPU este secţia aflată în structura Spitalui Militar de Urgenţă Sibiu, cu personal propriu, special pregătit, care asigură asistenţa medicală de urgenţă.

CPU este organizat astfel încât să fie posibile primirea, trierea, investigarea de bază, stabilizarea şi aplicarea tratamentul de urgenţă majorităţii pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloace proprii de transport, fiind necesară organizarea transferului unor pacienţi care necesită investigaţii complexe şi tratament definitiv de urgenţă la un spital de categorie superioară.

Activitatea secţiei are caracter continuu, 24 de ore din 24, şi este asigurată printr-un program de ture şi gărzi.

CPU asigură asistenţa medicală de urgenţă pe parcursul lanţului de ajutor medical pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale şi al partenerilor NATO aflat în misiune pe teritoriul naţional în aria de responsabilitate.

Colaborează cu instituţiile locale în situaţiile de urgenţă care implică accidente cu victime multiple, calamităţi naturale, epidemii sau pandemii (în cadrul Planurilor Roşu şi Alb).

Linii de gardă permanente: chirurgie, medicină internă, medicină de urgenţă.

Permanenţă la domiciliu: radiologie-imagistică, laborator şi celelalte specialităţi clinice la solicitare.

Dotare:

 • Medicaţie, aparatură, echipamente şi materiale sanitare necesare situaţiilor de urgenţă, conform OMS nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor;
 • Exemple: monitor funcţii vitale, electrocardiograf, defibrilator, ecograf, ventilator mecanic, injectomat, analizoare pentru hemoleucogramă, biochimie uscată, urină, echilibru acido-bazic, markeri cardiaci.

Echipa medicală:

Mr. dr. Ifrim Sorin

Mr. dr. Ifrim Sorin

medic primar medicină de urgență, şef compartiment, atestat ultrasonografie generală

Tel: 0269 / 211209
secretariat@spitalmilitarsb.ro

Dr. Moț Nicolae

Dr. Moț Nicolae

medic specialist medicină de urgenţa

Tel: 0269 / 211209
secretariat@spitalmilitarsb.ro

Dr. Rotaru Corina-Daniela

Dr. Rotaru Corina-Daniela

medic specialist medicină de urgenţă, medic specialist endocrinologie, atestat ultrasonografie generală

Tel: 0269 / 211209
secretariat@spitalmilitarsb.ro

Dr. Oprița Ady-Cristiana

Dr. Oprița Ady-Cristiana

medic specialist medicină de urgenţă

Tel: 0269 / 211209
secretariat@spitalmilitarsb.ro

Dr. Isdrăilă Iulia-Cristina

Dr. Isdrăilă Iulia-Cristina

medic specialist medicină de urgenţă

Tel: 0269 / 211209
secretariat@spitalmilitarsb.ro