Tarife servicii medicale

Servicii oferite gratuit în limita fondurilor alocate de CASAOPSNAJ:

  • consultaţii medicale de specialitate pe baza biletului de trimitere de la medical de familie (indiferent de casa de asigurări)
  • investigaţii paraclinice cu bilet de trimitere doar de la medicii în contract cu CASAOPSNAJ (laborator analize medicale, radiologie şi imagistică medical)
  • spitalizare de urgenţă prin CPU
  • spitalizare continuă şi de zi pe baza biletului de trimitere

Serviciile contracost şi tarifele practicate de Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu (SMU Sibiu), se adresează cetăţenilor care:

  • solicită asistenţă medicală şi examinări (analize medicale, radiologie şi imagistică medical) la cerere
  • nu pot face dovada de asigurat
  • neasiguraţi.

Serviciile medicale pe care le oferă SMU Sibiu sunt cele prezentate în structura secţiei, compartimentului sau cabinetului.

Tarife pentru activitatea medicală spitalicească

Tarife pentru activitatea medicala din ambulatoriu

Tarife analize medicale

Tarife investigații paraclinice de radiologie-imagistică