Termeni si Conditii

Acest site aparține Spitalului Militar de Urgenţă “Dr.Alexandru Augustin” Sibiu (SMUS). Toate informaţiile din acest site sunt considerate informaţii publice şi vor fi tratate ca atare.

Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Alexandru Augustin” Sibiu deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site. Cu toate acestea, SMUS nu este și nu va fi legal responsabil, sub nici o circumstanță, pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site de către terți.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană fizică sau entitate organizațională, fără acordul scris în prealabil al Spitalului Militar de Urgenţă “Dr.Alexandru Augustin” Sibiu.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginilor și informațiilor postate pe site, cu excepția deținătorului său legal – dă dreptul unilateral și neechivoc ca Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Alexandru Augustin” Sibiu să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legale, ce dețin competențe pentru sancționarea acestor fapte.